Väg, gata och mark

Vi kan hjälpa dig med utredningar och projektering för väg, gata och mark.

När vi tar fram utredningar och handlingar gör vi det i samarbete med övriga tjänsteområden. Vi hjälper dig gärna med uppdragsledning och samordning av VA- och dagvattenhantering, gestaltning och landskapsprojektering, geoteknik och miljö i våra uppdrag.

Vi utför utredningar och projektering till alla typer av kunder oavsett om du representerar offentlig verksamhet, industri, entreprenörer, fastighetsutvecklingsbolag eller samfällighetsföreningar med flera.

De vanligaste uppdrag som vi genomför är inom ombyggnads- och stadsutvecklingsprojekt, exploateringsområden, projektering av kvartersmark, allmänna anläggningar och vägar i stad och på landsbygd.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Utredning och förprojekteringar inför detaljplaneläggning
  • Projektering av systemhandlingar och detaljprojekterade bygghandlingar
  • Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer
  • Beställarstöd med bl a entreprenadplanering, kalkyler och besiktning
  • Masshantering och schaktplanering
  • BIM/CAD-, modell- och ritningssamordning

Se även följande tjänster:

 

Uppdrag