Träbyggnad

Bjerking har en tydlig träinriktning sedan mitten av 70-talet och vi erbjuder en gedigen erfarenhet inom träbyggnation.

Vi har erfarenhet av de flesta träbaserade byggmaterialen så som KL-trä, limträ, LVL, Lättbalkar.

Bland referensprojekten finns allt från utbyggnader och villor till flerbostadshus, kontor och offentliga lokaler.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Teknisk vägledning i tidiga skeden för val av stomsystem
  • Teknisk vägledning i byggsystemutveckling åt byggindustrin
  • Dimensionering och projektering vid ny-, om- och tillbyggnad.
  • Tillverkningsprojektering till materialleverantörer
  • Dimensionering av takstolar

 

Uppdrag