Bjerking logotyp
Tjänstebild

VVS och kyla

Vi kan hjälpa dig med VVS-projektering, installations- och tekniksamordning, projekteringsledning samt utredningar.

Vi strävar efter att komma in tidigt i byggprocessen där våra insatser påverkar byggnadernas investerings- och driftkostnader som mest. Vi har stor erfarenhet av olika fastighetstyper, verksamheter och kan hantera samtliga entreprenadformer.

Våra system- och produktval har stor påverkan på framtida drift- och skötselkostnader. Genom att bedöma valen utifrån LCA- och LCC-perspektiv kan vi aktivt verka för att minimera miljöbelastningen och därmed åstadkomma ett mer klimatsmart och hållbart byggande.

Arbete med VVS-system inkluderar även arbete med kyla, ånga och gas. Vi har en bred kompetens och erfarenhet inom VVS-området och kan hjälpa dig med projektering såväl som installations- och tekniksamordning samt projekteringsledning.

Vi utför utredningar och simuleringar vid val av energilösningar, energieffektiviseringsåtgärder och systemval, givetvis åtföljda av åtgärdsförslag, för att hjälpa dig som kund fram till den bästa lösningen för ditt projekt samt en hållbar miljö för människor att arbeta och leva i.

Vi utför projektering i programmen MagiCad och Revit. Modellering av projekterade system sker i 3D där beräkningar, BIM och samordning med övriga projektörer utförs.

Förutom projektering kan vi även utföra specialisttjänster såsom konditions-och entreprenadbesiktningar samt även OVK och CE-märkning.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Rådgivning
 • Inventering
 • Projektering
 • Simulering rumsklimat
 • Granskning
 • Driftoptimering
 • Samordnad provning
 • Entreprenadbesiktning
 • Statusbesiktning
 • Installationsledning
 • CE-märkning
 • Legionellautredning

Kontakt

Uppdrag

 • Filmstaden

 • Kulturhuset och stadsteatern

 • Kungspassagen

 • Kv. Ångqvarn

 • Magasin X

 • Östervåla skola