Bjerking logotyp
Tjänstebild

Sterilisering

Vi har en specialist på sterilisering med mer än 20 års erfarenhet av olika typer av sterilisering inom Life Science.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Utbilda och vägleda intern sterilisering, tillverkning, sterilitetssäkring om krav på steriliseringsprocesser inklusive design-, kvalificering- och rekvalificeringskrav inom läkemedel, medicinteknik och industri. Främst inom våtvärme och strålsterilisering, men även inom torrvärme och övriga steriliseringsmetoder.
  • Tolka olika föreskrifter, standarder och krav inom sterilisering. Tillämpa lagkrav på rutinmässiga applikationer för sterilisering och sterilitet i SME-roll.
  • Planera och hantera kontroller av steriliseringsprocesser för att minimera produktavvikelser och produktsterilitetfel och undersökningar. Delta i felsökning och avvikelser relaterat till steriliseringsprocesser.
  • Utföra teknisk granskning och audit av steriliseringsprocesser och leverantörer med hjälp av viktiga granskningskrav som gäller för sterilisering och bioburdenkontroll.
  • Representera en organisation som en expert för sterilisering och sterilitetskontroll (SME) inför inspektioner.
  • Utveckla olika typer av steriliserings- och sterilitetssäkringsprocesser, assistera vid inköp och utveckling samt planera, genomföra och rapportera riskbaserad equipment qualification- och PQ för olika steriliseringsprocesser och –system.

Kontakt

Uppdrag