Bjerking logotyp
personer i möte
personer i möte

Kontrollansvarig

Vi vägleder dig genom hela byggprocessen.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Framtagning av kontrollplan
  • Framtagning av startbesked (tillsammans med kommunens byggnadsinspektör)
  • Vi säkerställer att entreprenaden fortlöper friktionsfritt och att kvaliteten uppfyller myndighetskrav
  • Slutbesked, så att byggnaden kan tas i bruk

Våra kontrollansvariga har gedigen kunskap och lång erfarenhet av både enklare former av bygglovsärenden och mer komplexa om-, till- och nybyggnationer samt rivningsentreprenader, dvs allt från mindre ombyggnader i bostadsrättsföreningar till anläggning av nya tvärbanor och flygplatser. Vi har både kontrollansvariga med N-behörighet (normal) och K-behörighet (komplicerad).

Har ni frågor gällande denna tjänst, kontakta oss gärna!

Hållbarhetslöfte Projekt-, Projekterings- och Byggledning

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Projekt-, Projekterings- och Byggledning kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Samordning för en hållbar omställning
  • Förstudie- och programskede
  • System- och bygghandling
  • Genomförandeskede
  • Driftskede
  • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag