Bjerking logotyp
personer i möte
personer i möte

Kontrollansvarig

Vi vägleder dig genom hela byggprocessen.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Framtagning av kontrollplan
  • Framtagning av startbesked (tillsammans med kommunens byggnadsinspektör)
  • Vi säkerställer att entreprenaden fortlöper friktionsfritt och att kvaliteten uppfyller myndighetskrav
  • Slutbesked, så att byggnaden kan tas i bruk

Våra kontrollansvariga har gedigen kunskap och lång erfarenhet av både enklare former av bygglovsärenden och mer komplexa om-, till- och nybyggnationer samt rivningsentreprenader, dvs allt från mindre ombyggnader i bostadsrättsföreningar till anläggning av nya tvärbanor och flygplatser. Vi har både kontrollansvariga med N-behörighet (normal) och K-behörighet (komplicerad).

Har ni frågor gällande denna tjänst, kontakta oss gärna!

Kontakt

Uppdrag