Bjerking logotyp
trädtoppar mot skyn
trädtoppar mot skyn

Klimat- och sårbarhetsanalys

Vi erbjuder flera tjänster inom klimat- och sårbarhetsanalyser för att hjälpa dig minska klimatpåverkan i dina projekt och anpassa samhället för nya förutsättningar.

Klimatet kommer i framtiden att vara annorlunda än vad det är idag och sannolikt kommer samhället att utsättas för bland annat varmare temperaturer, förändrade regnmönster, stigande havsnivåer och högre vattenflöden. Detta ökar riskerna för bland annat torka, översvämningar, fluktuerande grundvattennivåer, skred och ras, ökad kust- och stranderosion och värmeböljor, vilket ställer nya krav på hur vi på ett hållbart sätt planerar, bygger och anpassar våra samhällen till den nya verkligheten för att minska den negativa påverkan från klimatförändringarna.

Klimatanpassning samt risk- och sårbarhetsanalyser

Bjerking har bred kompetens inom övergripande hållbarhet och specifika teknikområden som berörs av klimatanpassningsåtgärder. Vi hjälper dig gärna, oavsett om du representerar en myndighet, kommun, ett företag eller någon övriga aktörer i samhället, med att både minska klimatpåverkan i projekt och att anpassa samhället för nya förutsättningar.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Klimat- och sårbarhetsanalyser
  • Åtgärder och klimatanpassning

Kontakt

Uppdrag