Bjerking logotyp
bild ovanifrån över trafikplats
bild ovanifrån över trafikplats

Fysisk planering

Vi hjälper dig med stadsbyggnads- och detaljplaneprojekt.

Oavsett om du är beställare åt kommunen, ett byggföretag, en fastighetsutvecklare eller privatperson så kan vi hjälpa dig med allt som rör stadsbyggnad och detaljplanering.

Vi arbetar med detaljplaneprocessens alla skeden från planbesked till laga kraft. Vi har stor vana att handlägga detaljplaner och är väl bekanta med kommunernas arbetssätt och processer.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Formella detaljplaner
  • Formella planprogram
  • Undersökning inför miljöbedömning
  • Strategiska och specifika miljöbedömningar, MKB
  • Stöd i planprocessen 

Vi hjälper dig med exploateringsutredningar och strukturplaner i tidiga skeden.

Inom detaljplanering kan vi hjälpa dig med olika typer av projekt som bostäder, vårdboenden, förskola, kontor och infrastruktur.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Strukturplaner
  • Analyser
  • Stöd i tidiga skeden 

Vårt arbete grundar sig i en förståelse för platsen, dess förutsättningar och sammanhang. Vår styrka ligger i förmågan att se helheten och att sammanväga olika intressen för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för det goda, hållbara samhället. Vi jobbar gärna i team tillsammans med olika kompetenser både inom Bjerking och externt som till exempel landskapsarkitekter, VA-ingenjörer, gatuprojektörer, byggnadsantikvarier, biologer, geotekniker, akustiker med flera utifrån projektets unika behov.

Kontakt

Uppdrag