Bjerking logotyp
illustration av studenternas IP
illustration av studenternas IP

Fastighetsutveckling

Vi hjälper dig som fastighetsägare att identifiera dolda och slumrande värden i råmark, markinnehav eller befintligt fastighetsbestånd. Vi förädlar fastigheten för att optimera det ekonomiska fastighetsvärdet och vi hjälper dig även gärna att utveckla din fastighet ur ett hållbarhetsperspektiv. Vår viktigaste styrka är att vi i teamet har mycket erfarna arkitekter, projektledare och byggledare.

Vi kan snabbt hitta fastighetens möjligheter, värdera dessa och genomföra byggbarhetsbedömningar. Vi har även stor erfarenhet kring möjligheterna att utveckla äldre fastigheter för nya ändamål samt att hantera industrifastigheter som behöver kompletteras, utvecklas eller förändras för nya verksamheter. I teamet finns ett stort engagemang och kunnande inom hållbart byggande som vi gärna delar med oss av till de fastighetsägare som så önskar.

Vår arbetsprocess ger en helhetsbild som identifierar möjligheter och risker i projektets och fastighetens fortsatta utveckling. Vi ser fastighetsutvecklingsprocessen som en dialog som skapar grund för fortsatt arbete med analyser, affärsplan, handlingsplan och genomförande, vilket skapar säkra beslutsunderlag och flexibilitet i beslutsprocessen. Därefter hjälper vi dig att genomföra förändringen, lotsar dig genom planprocessen och är ett stöd vid förhandling med kommun och andra parter.

Vi har möjlighet att bistå dig genom hela omvandlingsprocessen; genom att identifiera eventuellt kommande problem och lösa dem innan de uppstår, vilket sparar tid och resurser för dig. Vi arbetar dessutom gärna med incitamentslösningar som placerar projektet i fokus. Vår styrka är att vi inte bara levererar idéer utan att vi tillsammans med Bjerkings övriga tjänsteområden har erfarenheten, kunskapen och organisationen att genomföra dem.

Hållbarhetslöfte Projekt-, Projekterings- och Byggledning

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Projekt-, Projekterings- och Byggledning kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Samordning för en hållbar omställning
  • Förstudie- och programskede
  • System- och bygghandling
  • Genomförandeskede
  • Driftskede
  • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag