Bjerking logotyp
person vid laptop som tagit av sig glasögonen
person vid laptop som tagit av sig glasögonen

Byggjuridik

Vi kan hjälpa dig med juridiken som finns kring ett byggnads- anläggnings- eller installationsarbete.

När du vill göra en förändring på en fastighet behöver du förhålla dig till regelverket, från bygglov till upprättande av avtal med projektör eller entreprenör. Vi kan hjälpa dig med dessa frågor genom att förklara och lotsa dig igenom alla regler och den juridik som finns kring ett byggnads- anläggnings- eller installationsarbete.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Underlag till bygglov
  • Underlag till upphandling av projektör i samband med renovering, ombyggnad eller tillbyggnad på fastighet
  • Underlag till upphandling av entreprenör i samband med renovering, ombyggnad eller tillbyggnad på fastighet

Inom Bjerking har vi bred kompetens och kan anta rollen som projektledare, projekteringsledare och byggledare för att säkerställa att du får den slutprodukt du önskar.

Hållbarhetslöfte Projekt-, Projekterings- och Byggledning

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Projekt-, Projekterings- och Byggledning kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Samordning för en hållbar omställning
  • Förstudie- och programskede
  • System- och bygghandling
  • Genomförandeskede
  • Driftskede
  • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag