Bjerking logotyp
medarbetare från Bejrking ute på anläggningsuppdrag
medarbetare från Bejrking ute på anläggningsuppdrag

Byggarbetsmiljösamordnare

Vi erbjuder dig erfarna personer i rollen som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U eller byggherresamordnare.

Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, utses av dig som uppdragstagare och byggherre för att samordna arbetsmiljön från början till slut i ett byggprojekt. De ser till att det finns förut­sättningar för att jobba säkert och att olika arbeten inte skapar risker för andra.

Uppdragstagaren/byggherren är ansvarig för att byggarbetsmiljösamordnaren har de särskilda praktiska och teoretiska kunskaper som uppdraget kräver.

Vi kan hjälpa dig i ditt uppdrag med erfarna personer som agerar

  • BAS-P
  • BAS-U
  • Byggherresamordnare

Med Bjerkings breda kompetens och många olika teknikområden kan vi ta på oss rollen som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och/eller BAS-U, i ditt projekt. Alla våra byggarbetsmiljösamordnare har utbildning och erfarenhet så att de praktiska och teoretiska kunskaperna för ditt uppdrag säkerställs.

Hållbarhetslöfte Projekt-, Projekterings- och Byggledning

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Projekt-, Projekterings- och Byggledning kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Samordning för en hållbar omställning
  • Förstudie- och programskede
  • System- och bygghandling
  • Genomförandeskede
  • Driftskede
  • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

  • Campus Albano