Bjerking logotyp
medarbetare från Bejrking ute på anläggningsuppdrag
medarbetare från Bejrking ute på anläggningsuppdrag

Byggarbetsmiljösamordnare

Vi erbjuder dig erfarna personer i rollen som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U eller byggherresamordnare.

Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, utses av dig som uppdragstagare och byggherre för att samordna arbetsmiljön från början till slut i ett byggprojekt. De ser till att det finns förut­sättningar för att jobba säkert och att olika arbeten inte skapar risker för andra.

Uppdragstagaren/byggherren är ansvarig för att byggarbetsmiljösamordnaren har de särskilda praktiska och teoretiska kunskaper som uppdraget kräver.

Vi kan hjälpa dig i ditt uppdrag med erfarna personer som agerar

  • BAS-P
  • BAS-U
  • Byggherresamordnare

Med Bjerkings breda kompetens och många olika teknikområden kan vi ta på oss rollen som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och/eller BAS-U, i ditt projekt. Alla våra byggarbetsmiljösamordnare har utbildning och erfarenhet så att de praktiska och teoretiska kunskaperna för ditt uppdrag säkerställs.

Kontakt

Uppdrag