Ljusdesign och belysning

Inom ljusdesign och belysningsplanering erbjuder vi flera olika tjänster för både interiör och exteriör. Dessa tjänster handlar om att skapa ljus som gagnar människor utifrån hållbarhet, funktion, trygghet, estetik och emotionellt välbefinnande.

För oss är det viktigt att vara aktiva och delta i debatt och forskning om vad bra ljus innebär. På detta sätt förbättrar vi ständigt oss själva och upprätthåller vår kompetens inom ett område som är i snabb utveckling. Vår ambition är att medverka till en förhöjd vardaglig ljusmedvetenhet, samt driva den samhälleliga belysningsutvecklingen till det bättre.

Vi erbjuder våra tjänster inom ljusdesign och belysning i en mängd olika projekt som sträcker sig från energieffektiva byggnader och intelligent stadsbelysning, till arkitektonisk ljus i kulturmiljö och ljuskonst som skapar glädje. Vi tror att just denna breda erfarenhetskombination, från avancerad teknik till synsinne och estetik, är vår styrka.

Vi kan hjälpa dig med analyser och program i tidiga skeden, men också belysningsprojektering, förfrågningsunderlag och bygghandling för offentliga rum, arkitektur och infrastruktur. Förutom projektering kan vi hjälpa till med upphandling av entreprenader och teknik samt bygg-, projektledning och besiktning. Vi arbetar med dagsljusberäkning, visualisering, ljusberäkning och LCC-beräkning, vilka är viktiga verktyg för att hjälpa dig som kund till en minskad energianvändning och miljöbelastning.

Dessutom gör närheten till övriga specialister inom Bjerking, som t.ex. konstruktion, byggnadsvård och landskapsarkitektur, att vi kan erbjuda heltäckande och specifika lösningar från idé till färdig produkt. Oavsett om det gäller att designa ett ljussystem eller en ny belysningsarmatur, artificiellt ljus eller dagsljus.

 

Bjerking fick hedersomnämnande 2020 av Svenska Ljuspriset för Uplands Enskilda Bank, Uppsala.

uplandsbanken_04.jpg

 

Bjerking blev även nominerade av Svenska ljuspriset 2021 för två projekt: Carolina Rediviva, Uppsala

Carolina_1_linkedin.jpg   Carolina_2_linkedin.jpg

samt Cykelparkeringshuset i Uppsala.

cykel_kvadrat1.jpg   cykel_kvadrat2.jpg

Vill du ta del av vårt kunnande och engagemang i ditt belysningsprojekt?

Kanske diskutera ljusdesign eller rent av anlita oss för en inspirationsföreläsning? På Bjerking är vi flera personer som arbetar med ljus och belysning på en mängd olika sätt. 

Citat från våra medarbetare


"Ljuset lyfter fram mäktiga volymer
och arkitektur som strävar uppåt"

Lena Hildeman, Ljusdesigner

"Rörelse genom rum där färg och ljus
samspelar, skapar sol i sinnet"

Stina Marsh, Ljusdesigner

 

"För att ständigt utvecklas måste vi då och då
utvidga våra kreativa gränser till det extrema"

Svante Pettersson, Ljusdesigner

 

 

"När modern teknik beskriver historisk miljö"

Stig Djerf, Ljusdesigner

 

Uppdrag