Jord- och berganalyser

Vi erbjuder ett stort spektrum av jord- och bergmekaniska analyser för jord, berg och bindemedelsstabiliserande jordmaterial, enligt standard eller efter kundanpassade önskemål.

På Bjerkings jord och berglaboratorium samlas mångårig erfarenhet tillsammans med ett tätt samarbete med fält och FoU. 

Avancerad provning, enaxial-, triaxial-, CRS- och standardödometerförsök utförs i kylrum vid jordtemperatur och behöver därför ej korrigeras för temperaturanomalier.

Kundens analysdata hanteras i en datoriserad, delvis automatiserad miljö, från registrerade observationer till rapport, och på så sätt minimerar vi den mänskliga faktorn som felkälla i vår hantering.

Prover lagras i ett stort kylrum i anslutning till provningsapparater. Korta interntransporter från hylla till provningsapparat minimerar störningar av proverna på grund av temperaturförändringar och hantering.

Vi är belägna i Uppsalas östra utkant nära E4:an, med stort utrymme för att parkera lastbilar och andra fordon, vilket gör det enkelt och snabbt att lämna av prover hos oss.

För kunder som befinner sig längre bort finns även tempererade provinlämningsstationer i Huddinge och Kalhäll, med snabb och säker transport till oss. Ytterligare en station är under utveckling i Gävle-området.

 

Se även följande tjänster

Bergteknik

Geokonstruktion

Geoteknik

Hydrogeologi

 

Mer information

För mer information om hur du hittar till vårt labb, prislista med mera 

gå till Jord och berglaboratoriet

Inlämning av jordprov för sikt- och hydrometeranalys för enskilt avlopp

fyll i detta formulär 

Uppdrag