Hydrogeologi

Vi kan hjälpa dig med alla typer av uppdrag som rör hydrogeologi.

I alla våra infrastrukturuppdrag blir de hydrogeologiska förhållandena allt viktigare för att få en hållbar lösning även för framtida generationer. Genom att betrakta ett lite större område än enbart det enskilda projektets yta kan vi skapa en bättre förståelse för de grundvattenförhållanden som råder.

När du behöver myndighetstillstånd för temporär eller permanent grundvattensänkning kan vi hjälpa dig med att förstå de hydrogeologiska sambanden i stort.

De hydrogeologiska förhållandena ligger också till grund för sättningsberäkningar och riskhantering och därför arbetar vi intimt med andra tjänsteområden för att hjälpa dig lyckas med ditt projekt.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Grundvatten- och portrycksmätningar
  • Slug- och pumptester
  • Modellering av grundvattenflöden

 

Se även följande tjänster

Bergteknik

Geokonstruktion

Geoteknik

Jord och berganalyser

Uppdrag