Geoteknik

Med erfarna medarbetare och borrbandvagnar på båda orter har vi kapacitet att hjälpa dig med alla typer av geoteknikuppdrag på ett snabbt, effektivt och hållbart sätt. 

Med en geoteknisk undersökning ökar möjligheterna för en optimal teknisk och ekonomisk lösning för alla typer av byggprojekt. Vi hjälper dig med geoteknisk projektering, utredningar och undersökningar för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt – små som stora. Vi finns med som rådgivare/ experter från utredningsskedet för att från början påverka projektet till hållbara lösningar i sin helhet till byggskedet med detaljprojektering i nära samarbete med dig som kund och andra intressenter.

Vi upprättar geotekniska beskrivningar och projekteringsunderlag med rekommendationer för grundläggning. Dessutom hjälper vi dig med handlingar för bland annat geokonstruktioner (exempelvis sponter, jordspikning med mera), jordförstärkning (såsom kalk- och cementpelare, vertikaldränering et cetera), sättningsberäkningar vid uppfyllnad samt stabilitetsberäkningar vid schakt och uppfyllnad.

Vi utför även markundersökningar, hydrogeologiska utredningar, bergtekniska utredningar eller besiktningar och laboratorieanalyser. När det gäller markundersökningar samordnar vi ofta de geotekniska fältundersökningarna med miljötekniska markundersökningar, berganalyser samt hydrogelogiska egenskaper, eftersom det är samma fältutrustning som används.

Alla våra lastbilar och borrbandvagnar körs på fossilfritt bränsle och alla lastbilar har dessutom bästa miljöklass, Euro 6. 

 

Se även följande tjänster

Bergteknik

Geokonstruktion

Hydrogeologi

Jord och berganalyser

Uppdrag