Geokonstruktion

Våra geokonstruktörer hjälper dig att dimensionera alla typer av stödkonstruktioner och grundläggningar. 

Idag är i princip all bra mark bebyggd i våra större samhällen och städer, varför sämre mark behöver tas i anspråk alltmer när det gäller att bygga nya bostäder. Av den anledningen blir det ännu viktigare att våra geokonstruktörer blir involverade tidigt i ditt projekt för att därigenom kunna råda dig till den mest kostnadseffektiva och hållbara tekniska lösningen för markförstärkning eller grundläggning. Med morgondagens alltmer tuffa krav att hushålla med cement och andra material behöver vi ha längre tid för byggprocessen och vara ännu tidigare ute för att därmed kunna uppnå samma sluteffekt. 

Vi kan hjälpa dig med: 

  • Markförstärkning såsom överlast, vertikaldränering samt KC- och KCE-pelare
  • Stödkonstruktioner såsom slänt, spont, stödmur
  • Sättningsberäkningar och stabilitetsberäkningar vid lättfyllning
  • Grundläggning såsom plattgrundläggning, pålgrundläggning, kompensationsgrundläggning med mera 

 

Se även följande tjänster

Bergteknik

Geoteknik

Hydrogeologi

Jord och berganalyser