Exteriör belysning

Vi erbjuder våra tjänster inom offentlig belysning och utomhusbelysning men vi kan också hjälpa dig med belysningsprogram, provbelysningar och arbetshandlingar med mera.

Vi arbetar i huvudsak med offentlig belysning åt kommuner och städer eller via fastighetsutvecklare, byggherrar eller entreprenörer i exempelvis exploateringsområden. Vi hjälper även till med att planera utomhusbelysning inom fastigheter exempelvis på innergårdar, p-ytor med mera.

Vi kan medverka i hela eller delar av processen med att ta fram belysningsprogram, arbetshandlingar, genomföra provbelysningar och injusteringar samt slutligen ta fram drift- och skötselanvisningar.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Tekniska eller ekonomiska utredningar
  Energieffektiviseringar, lönsamhets- och kostnadskalkyler samt marknadsundersökningar presenterade i rapportform.
 • Projektering för väg- och gångtrafik 
  Parker, torg med allt vad gäller dimensionering av kraftförsörjning och belysningsnivåer till framställning av ritningar och beskrivningar till bygghandling eller förfrågningsunderlag.
 • Ljusdesign
  I stort och smått genom exempelvis program för stadsdelar, fasadbelysning, cirkulationsplatser, vägledning, ljussättning av känsliga offentliga miljöer eller effektbelysning för accentuering av särskilda objekt. I planeringen sammanvägs funktion, kostnad, estetik, miljö samt upplevelse av trygghet för att uppnå hållbar lösning över tid.
 • Bygg-/projektledning 
  Kontroll och entreprenadbesiktning enligt AB/ABT.
 • Upphandling av entreprenader och materiel från anbudsinfordran
  Även utvärdering och kontraktsförslag som exempelvis drift- och underhållsentreprenader samt styrsystem för tändning/släckning.

 

Uppdrag