Byggjuridik

Vi kan hjälpa dig med juridiken som finns kring ett byggnads- anläggnings- eller installationsarbete.

När du vill göra en förändring på en fastighet behöver du förhålla dig till regelverket, från bygglov till upprättande av avtal med projektör eller entreprenör. Vi kan hjälpa dig med dessa frågor genom att förklara och lotsa dig igenom alla regler och den juridik som finns kring ett byggnads- anläggnings- eller installationsarbete.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Underlag till bygglov
  • Underlag till upphandling av projektör i samband med renovering, ombyggnad eller tillbyggnad på fastighet
  • Underlag till upphandling av entreprenör i samband med renovering, ombyggnad eller tillbyggnad på fastighet

Med Bjerkings breda kompetens kan vi även ta på oss rollen som projektledare, projekteringsledare och byggledare för att säkerställa att du får den slutprodukt du önskar.