Broar

En bro ska smälta in i miljön eller kanske sticka ut, vara estetisk tilltalande och säker. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om projektering och konstruktion av flertal typer av broar, tunnlar och stödkonstruktioner. Vi erbjuder tjänster på allt från förstudier till färdiga bygghandlingar.

Genom uppdrag inom underhåll, reparation och besiktningar finns dessutom stor erfarenhet av befintliga broar. Vi utför även bärighetsberäkningar och åtgärdsförslag för att säkerställa/förlänga konstruktionens livslängd, när ändrade förhållanden kräver det.

Vi har nära och givande samarbete med kunder för att säkerställa att vi levererar vad som efterfrågas.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Förstudier
 • Vägplan
 • Utredningar
 • Förfrågningsunderlag
 • Projektering och konstruktion
 • Bärighetsberäkningar
 • Granskning av handlingar
 • Anbudstöd åt entreprenör
 • Reparation
 • Underhåll
 • Besiktning

Uppdrag