Bergteknik

Vi kan hjälpa dig med alla typer av bergteknikuppdrag.

Runt om i Sverige byggs väldigt mycket i berg och våra bergexperter efterfrågas alltmer.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Bergtekniska utredningar och bergkarteringar i fält
  • Planering och övervakning av kärnborrning eller kärnkartering 
  • Beräkningar för förstärkningar i bergtunnlar och bergsslänter 

Vi kan också vara rådgivare till dig när det gäller att planera och övervaka sprängningsarbeten med detaljerade anvisningar i bygghandlingar. Våra geologer jobbar intimt med övriga tjänsteområden i multidisciplinära projekt. 

 

Se även följande tjänster

Uppdrag