Anläggningskonstruktion

Vi erbjuder tjänster på allt från förstudier till färdiga bygghandlingar, på allt från minsta kulvert till hamnar och trafikplatser. Ingående tjänster innefattar även reparation, underhåll och besiktning av befintliga konstruktioner.

Inom tjänsteområdet anläggningskonstruktion har vi stor erfarenhet av projektering och konstruktion av marina konstruktioner, däribland hamnar, kajer och färjefästen.

Utöver marina anläggningskonstruktioner har vi erfarenhet av dagvattenanläggningar, påldäck, bankpålplattor och stödkonstruktioner bland mycket annat.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Utredningar
  • Förfrågningsunderlag
  • Projektering och konstruktion
  • Granskning av handlingar
  • Anbudstöd åt entreprenör
  • Reparation
  • Underhåll
  • Besiktning

Uppdrag