Väsby nya lärmiljö

Bjerking ansvarar för miljösamordningen i uppdrag åt Upplands Väsby kommun via ÅF. Uppdraget omfattar miljösamordning för ett antal byggprojekt som ÅF projektleder åt Upplands Väsby kommuns fastighetsenhet.

​​Projekten är främst förskolor och skolor och går under benämningen Väsby Nya Lärmiljö. Även ett LSS-boende ingår för närvarande bland projekten. Uppdraget väntas pågå till och med år 2021. Bjerkings miljösamordnare jobbar tätt tillsammans med projekteringsledare och byggledare och stöttar upp för att uppnå de högt ställda miljökraven i Upplands Väsbys miljöprogram. Ambitionen är att nå byggnadsbetyget GULD enligt Miljöbyggnad.

Bilder: Johan Fowelin

Involverade tjänster