Bjerking logotyp
Tjänstebild

Solcellsutredning åt Upplands Väsby

Bjerking har utfört utredningar åt Upplands Väsby kommun och Väsbyhem kopplade till solenergisystem, energilager och energidelning mellan fastigheter för att utreda möjligheten till en gemensam solcellspark.

Bjerking har främst undersökt de olika möjligheterna att dela energi mellan olika typer av fastigheter, dels inom respektive aktörs egna bestånd, dels mellan kommunen och det kommunala bolaget.

De huvudsakliga metoderna som studerades var fysisk delning genom icke-koncessionspliktiga nät, dvs sektorkopplade lösningar där byggnader delar gemensamma värmelager i stället för att kopplas ihop elektriskt . Vi studerade även mer administrativa former av delning genom olika typer av energigemenskaper samt olika alternativ för gemensamt ägande av en solcellspark.

Det sker löpande förändringar inom energisektorn, säger Andreas Ceder, uppdragsansvarig. Nya regelverk och fler undantag från gamla förordningar skapar nya möjligheter för energidelning och solcellsinstallationer.

Arbetet genomfördes under senhösten och färdigställdes under december 2023.

Beställare: Upplands Väsby kommun och Väsbyhem

Kontakt

Upptäck fler uppdrag