Bjerking logotyp
Tjänstebild

Nya Spårvägsmuseet

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms stads utpekade miljöprofilområden. En del av Norra Djurgårdsstaden är området Gasverket som varit industrimiljö i 100 år. Ett område som Stockholms stad nu vill göra om till en levande stadsmiljö och samtidigt ta tillvara arkitektoniska kvaliteter och kulturhistoriska värden. Uppdragsgivare är Trafikförvaltningen (SL).

Ombyggnationen av området är igång och hela området planeras vara klart 2022 och bland annat spårvägsmuseet kommer att flytta till området. Byggnaden som spårvägsmuseet kommer att placeras i har under 1900-talet använts för produktionen av gas till stadens gasnät. Huset kommer inledningsvis att saneras och rivas invändigt. Därefter kommer huset att renoveras och det Nya spårvägsmuseet kommer att flytta in.

Hela området har höga antikvariska värden och hus 9 där Spårvägsmuseet ska flytta in är blåmärkt enligt stadsmuseet. Blåmärkningen innebär ett starkt ställningstagande mot rivningar och förvanskningar.

Bjerking är involverade som miljösamordnare i projektet vilket innebär att vi har ansvar för att alla miljöfrågor i upphandlingsskede samt byggnation som de överlämnande till förvaltning. Byggnationen ska uppnå till Norra djurgårdsstadens höga miljökrav, trafikförvaltningens riktlinjer, miljöbyggnad och inte minst museets mål. Ett mål är att bibehålla eller helt öka biljettintäkterna efter flytten. 

Bildkälla: Trafikförvaltningen/PE

Kontakt

Upptäck fler uppdrag