Bjerking logotyp
Tjänstebild

Cederhusen

Cederhusen är bostadshus, 6–11 våningar höga och i korslimmat trä, i stadsdelen Hagastaden i Stockholm.

Bjerking har tagit fram utökad systemhandling för samtliga fyra trähus, ca 230 lägenheter bestående av 1–5 rummare med en total boarea för hela projektet på cirka 15 000 kvm.

Fasaderna är klädda med cederspån och trästommen är synlig bland annat i entréhallarna. Planerad inflyttning med start 2021.

Projektet utgörs av fyra hus uppdelade på två kvarter, Humboldt och Bologna. Här har bjerking gjort bygghandlingar för de två husen i kvarteret Bologna. Husen är grundlagda i sin helhet på existerande vägtunnlar vilket innebär strikta krav på lasternas storlek och fördelning. Husen är utförda med bärande stomme i trä bestående av prefabricerade byggelement i form av korslimmade träskivor. Husen är mellan 6 och 11 våningar höga. 

Beställare: Folkhem

Bildkälla: General Architecture

LCA rapport för Cederhusen

Veidekke Bostad och Bjerkings klimatfond har gemensamt drivit ett utvecklingsprojekt där en livscykelanalys har utförts för att kunna jämföra klimatpåverkan för den bärande trästommen från fyra olika tänkbara leverantörer.

Ta del av LCA-rapporten här Pdf, 6 MB.

Kontakt

Upptäck fler uppdrag