Parkhuset, Solna Business Park

Parkhuset, ett 8 våningar högt kontorshus på ca 31 000 kvm BTA, är den första byggnaden att projekteras i den kommande omvandlingen av Solna Business Park. Bjerking projekterar programhandlingen för nybyggnation av detta kontorshus avseende stommen av trä och stomkomplettering.

Projektet har höga ambitioner gällande hållbarhet med målsättningen att halvera CO2 avtrycket mot ett traditionellt nybyggnadsprojekt samt i möjligaste mån återbruka byggmaterial.

För Bjerkings åtagande avseende stomme och stomkomplettering har vi främst bidragit med olika alternativa uppbyggnader av väggar och bjälklag för att kunna klimatberäkna och få med CO2-avtryck som en beslutsparameter. För stommen har vi utgått från att använda trä i så stor utsträckning som möjligt.

Projekteringen av programhandlingen startade i mars 2021 på uppdrag av Fabege och beräknas var klar i slutet av oktober samma år. Efter programhandlingen tar entreprenören NCC över programhandlingen och det är i skrivande stund oklart om Bjerking får fortsatt förtroende.

Läs mer om Parkhuset på Fabeges webb

Bilder: Walk the Room

Involverade tjänster