Östervåla skola

Då elevantalet vuxit i Östervålaområdet beslutade Heby kommun, genom Hebyfastigheter att Östervåla skola var i behov av att byggas ut. Behovet efter fler och större lokaler var stort och en om- och nybyggnation av matsalen, samt en tillbyggnad av skolbyggnaden genomfördes. Den nya delen fick en egen entré, och matsalens tillbyggnad fick extra takhöjd och mycket dagsljus Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2019.

 - Det var tidig samordning i projektet med samtliga discipliner där vi satte systemlösningar. Detta medförde att samordningen sedan flöt på bra genom projektet, säger Robert Norström och fortsätter:

 - En viktig erfarenhet är att man inte mätte in befintlig byggnad i början av projektet. Det blev problem senare då befintliga ritningar inte stämde med verkligheten. Med facit i hand så hade en inmätning varit till stor hjälp.