Magasin X

Sveriges största kontorsbyggnad med en stomme byggd helt i trä. Centralt placerad intill Resecentrum i Uppsala. En träkonstruktion med högsta miljöklassning inom LEED, dvs nivå Platinum.

Sedan starten av program-/kalkylhandling under 2015 har vi utrett de installationstekniska systemen för den nya kontorsbyggnaden. Ett omtag gjordes avseende konstruktionen av byggnaden 2017/2018 och därefter beslutade sig beställaren för att uppföra en träkonstruktion. Kontorsbyggnaden placeras alldeles bredvid stationsområdet i Uppsala.

Utöver konstruktionsenheten har enheterna VVS och Styr anlitats under hela program-/kalkylhandlingen vilken sedan fortsatte i ett systemhandlingsskede som även Bjerkings enhet El/Tele deltar i. Systemhandlingsskedet avslutades under början av 2019 och därefter färdigställdes de färdiga bygghandlingarna. 

Byggnaden bjuder på spännande tekniska lösningar. Utöver byggnadskonstruktionen i trä utnyttjar byggnaden geoenergi via bergvärme och frikyla från ett geoenergilager för att tillgodose energibehovet för tappvarmvatten-, värme-, kyl- och ventilationssystem. Geoenergilagret kommer att vara utformat av 29 stycken ca 350m djupa hål under byggnaden, där värme och kyla lagras och utnyttjas på det för tillfället mest energieffektiva sättet. Solceller placeras på byggnadens takyta och fasad, vilket tillsammans med övriga energilösningar ger goda förutsättningar att nå den högsta miljöklassningen inom LEED, klass Platinum.

De kommande utmaningarna för projekteringsskedet handlar mycket om samordning mellan de olika tekniska installationerna, då man vill ha synliga installationer samtidigt som man också vill synliggöra träkonstruktionen.

Fakta:
Högsta miljöklassning inom LEED, dvs nivå Platinum
Beställare: Vasakronan
LOA: 11 000 m²
BTA: ca 15 700 m²

Inloverade tjänster från Bjerking:

  • Konstruktion
  • VVS och Styr
  • El och Tele

Illustration: White Arkitekter