Filadelfiakyrkan

Bjerking byggnadsvård involverades för ett längre ombyggnadsprojekt som startade 2018. Drivkrafterna bakom detta var förändrade verksamhetsbehov framåt, lokalernas begränsning och en önskan att fortsätta verksamheten i samma byggnad.

Filadelfiakyrkan är en kyrkobyggnad som tillhör pingstförsamlingen Filadelfia. Kyrkan uppfördes 1928-30 och är belägen i Vasastaden i centrala Stockholm. Byggnaden är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden".

Filadelfiakyrkan

filadelfia_fasad_klar.jpg

Projektet startade med en antikvariskt förundersökning och konsekvensbeskrivning med fokus på interiör ombyggnad. Lösningen blev att installera ytterligare ett bjälklag i den stora kyrksalen som ursprungligen innehöll 3 500 platser, men som på senare år reducerats till 2 200. 

För att ekonomiskt möjliggöra församlingens fortsatta verksamhet i innerstan och i denna byggnad verkade Bjerking för att hitta en godtagbar lösning som innebar att ställa in ett demonterbart bjälklag med infästningar i befintliga golv och väggar, med allmänt fokus att bevara så mycket som möjligt av befintliga kulturvärden. 

Före ombyggnad

före ombyggnad_fila.jpg

Efter ombyggnad

efter ombyggnad_fila.jpg

Efter ombyggnad kom kyrksalen att innehålla 1 500 platser, bland annat genom ett stort antal flexibla platser med lösa stolar. I kyrksalens bottenplan inreddes tre större och flexibla möteslokaler, varav den största, och centralt belägna, används som vardagskyrka. 

- Vi lärde oss att våra bedömningsgrunder utifrån kulturvärden och konsekvensanalys av förändringar motsvarar slutsatserna. Ett nytt demonterbart bjälklag i den stora kyrksalen har inte reducerat de kulturhistoriska värdena utan snarare förstärkt möjligheterna att bibehålla Filadelfiakyrkans verksamhet i den byggnad som uppfördes för den här verksamheten en gång i tiden, säger Anders Stjernberg, byggnadsantikvarie.

Fler besökare kan nu ta del av kyrkans unika funktionalistiska arkitektur och den omgivande stadsdelen och dess verksamhet kan få livskraft genom Filadelfiakyrkans aktiviteter även i framtiden.

Efter godkännande av SBK övergick uppdraget i sakkunnig kontroll av kulturvärden i projekteringen och påföljande entreprenad. På grund av pandemin försköts arbetet, men ombyggnaden stod klar under 2021.  

Efter godkännande av SBK övergick uppdraget i sakkunnig kontroll av kulturvärden i projekteringen och påföljande entreprenad. På grund av pandemin försköts arbetet, men ombyggnaden stod klar under 2021.  

 

Beställare: Filadelfiaförsamlingen genom projektledare Sören Eskilsson.  

Uppdraget utfördes under åren 2018-2021. 

Involverade tjänster