Expo Dubai

Bjerking har fått i uppdrag att konstruera den svenska paviljongen till världsutställningen i Dubai 2020. Uppdraget är ett samarbete med Alessandro Ripellino Arkitekter. Den svenska paviljongen kommer att ha en total tomtstorlek på 2 370 kvm. Huvuddelen av byggnaden är nio meter över mark på stolpar av rundvirke.

Uppdraget initierades som en tävling av regeringen och kriterierna var att ta fram ett innovativ förslag till en paviljong som ska bidra till att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige som kunskapsnation, visa näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar.

Bjerkings uppdrag handlar både om själva träkonstruktionen men även akustiken och fuktsäkerheten. Målet är att omvandla skogens symbolik till arkitektur och utställning, och skapa en svensk och spektakulär upplevelse av skogens storhet. De olika rumstyperna är inspirerade av skogens vrår med gläntor, kojor och trädkronor. Byggnaden kommer att stå i ca 1,5 år och därefter kommer den att säljas vidare.

Foto: Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti