pexels-marcus-aurelius-4064418.jpg

Tillgänglighet

Vi har en lång erfarenhet och en bred expertis inom området. Våra tillgänglighetssakkunniga specialister är även uppdragsanvariga.

Vi erbjuder:

- Stöd i tillgänglighetsfrågor för befintliga miljöer samt vid om- och nybyggnationer.

- Certifierade sakkunniga som utbildar och informerar om vad som avses med god tillgänglighet och användbarhet när det gäller den byggda miljön.

- Inventering av befintliga miljöer enligt den lagstiftning som finns inom området

- Vid om- och nybyggnationer medverkar vi som tillgänglighetskonsult och rådgivare samt medverkar då byggnadsnämnden kräver sakkunnig inom området.

- Utföra slutsyn samt upprätta utlåtande inför slutsamråd

 Har ni frågor gällande denna tjänst, kontakta oss gärna!