Skyddsrum

Den ansvarande myndigheten för skyddsrum kallas MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. ”I Sverige finns det idag ca: 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.” Källa: MBS

Fastighetsägaren har ansvaret för underhållet av skyddsrummet. Att det är intakt och att det uppfyller myndighetskrav. MSB gör kontinuerligt kontroller för att säkerställa att skyddsrummet vårdas och är i ett bra skick så att skyddsförmågan bibehålls. I de fall de finner brister är fastighetsägaren skyldig att åtgärda dessa.

Skyddsrumssakkunnig

Bjerking har certifierade skyddsrumssakkunniga med många års erfarenhet inom både nybyggnation och befintliga skyddsrum.

Skyddsrumssakkunniga jobbar bl.a. med:

Befintliga skyddsrum

 • Skyddsrumsyttrande enligt PBL i samband med ombyggnation och renovering
 • Rådgivning i skyddsrumsfrågor
 • Projektering av åtgärder i skyddsrum
 • Utfärdande av intyg efter genomförda åtgärder
 • Hjälp med myndighetsfrågor kopplat till skyddsrum
 • Avveckling av skyddsrum
 • Statuskontroller

 

Nybyggnation av Skyddsrum/ersättning av befintliga skyddsrum

 • Hjälp med myndighetsfrågor och myndighetskontakter
 • Stöd och rådgivning i projekteringsskedet
 • Nödvändiga kontroller under byggtiden
 • Utfärdande av nödvändiga intyg

Kontakta mig

Henry Herrmann

Stockholm

010-211 85 62

Maila

Kontakta mig

Jens Olsson

Uppsala

010-211 81 60

Maila