Projekt- & byggledning

Vi erbjuder tjänster inom området projekt- och byggledning. Vi utför projektstyrning i uppdrag av olika storlekar där vi alltid strävar efter bästa möjliga slutresultat utifrån förutsättningar och beställarens önskemål.

Projektledning

Våra projektledare är vana att arbeta med alla typer av beställare, såsom fastighetsbolag, stat, landsting och kommuner. Projektledarna är engagerade och lägger stor vikt vid att du ska känna förtroende. Med erfarenhet av alla projektskeden och gedigen kunskap om lagstiftning och byggprocessen genomför vi projekt med hög kvalitet. Vi arbetar utifrån ett certifierat verksamhetssystem.

Projekteringsledning 

Våra projekteringsledare har mångårig erfarenhet av projekteringsledning och är vana att arbeta med samordning. Vi är utbildade i ledarskap, entreprenadjuridik och är även certifierade byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P.

Byggledning

Våra kunniga byggledare inser vikten av kvalitet, tid och ekonomi. Med god kännedom om entreprenörer och entreprenadformer får de bygget att flyta smidigt. Vi erbjuder tjänster som upphandling och samordning av entreprenörer, kontroller av kvalitet och miljö samt ekonomiuppföljning. 

Kostnadsbedömning och kontrollansvarig enligt PBL

Vi utför projekt- och produktionskostnadsbedömningar. Våra kontrollansvariga är certifierade enligt PBL med behörighetsnivå K (Komplicerad) eller N (Normal). 

Entreprenadbesiktning

Vi arbetar med alla typer av entreprenadbesiktningar i ny- och ombyggnadsprojekt. Besiktningsuppdraget anpassas efter projektets förutsättningar och kan omfatta en hel besiktningsgrupp med besiktningsman och biträdande besiktningsmän eller för specifikt teknikområde.