dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash.jpg

Kontrollansvarig

Bjerkings kompetenta kontrollansvariga konsulter vägleder dig som byggherre genom byggprocessen.

  • Vi hjälper dig med framtagning av kontrollplan.
  • Tillsammans med kommunens byggnadsinspektör hjälper vi dig med framtagning av startbesked.
  • Vi är även involverade i produktionsförloppet för att säkerställa att entreprenaden fortlöper friktionsfritt och att kvaliteten uppfyller myndighetskrav.
  • Vi hjälper till med slutbesked så att byggnaden kan tas i bruk.

 

Bjerking kontrollansvariga har gedigen kunskap och lång erfarenhet av både enklare former av bygglovsärenden och mer komplexa om-, till- och nybyggnationer samt rivningsentreprenader, dvs allt från mindre ombyggnader i bostadsrättsföreningar till anläggning av nya tvärbanor och flygplatser. Vi har både kontrollansvariga med N-behörighet (normal) och K-behörighet (komplicerad).

Har ni frågor gällande denna tjänst, kontakta oss gärna!