romain-dancre-doplSDELX7E-unsplash.jpg

Entreprenadbesiktning

En besiktningsmans uppdrag är att noggrant och objektivt säkerställa att entreprenaden uppfyller de överenskomna kraven. Genom att i ett tidigt skede ta fram en besiktningsplan säkerställer vi en kontinuerlig kvalitetskontroll genom hela entreprenaden.

Vi kan hjälpa dig med:

- Normerande besiktning

- Förbesiktning

- Efterbesiktning

- Slutbesiktning

- Särskild besiktning

- Överbesiktning

Med Bjerkings breda kompetens och många olika teknikområden kan vi ta på oss rollen som Huvudbesiktningsman och sätta ihop en komplett besiktningsgrupp för varje specifikt uppdrag. Den sammansvetsade besiktningsgruppen vi har på Bjerking gör att vi snabbt och smidigt kan genomföra våra uppdrag.