Projekt och byggledning

Vi utför tjänster inom projektledning och projektadministration i alla skeden för såväl hus- som anläggningsprojekt. Bland våra medarbetare finns projektledare, byggledare, projekteringsledare, besiktningsmän och byggnadsantikvarier.

I tidiga processer kan vi erbjuda fastighetsägare hjälp med att identifiera dolda och slumrande värden i råmark, markinnehav eller befintligt fastighetsbestånd. Vi på Bjerking har dessutom lång erfarenhet av att vårda och utveckla fastigheter med stora kulturvärden. Som projektledare företräder vi beställaren och kan ta det övergripande helhetsansvaret för projektets genomförande.