Processdesign

Vi har processingenjörer med lång erfarenhet av tillverkningsutrustning inom läkemedels- och medicinteknisk industri.

Vi erbjuder tjänster såsom framtagning av kravspecifikationer, inköp och installationssamordning, optimering samt idrifttagning. Övriga tjänster är exempelvis förstudier för bl a kemiprocesser, steriliseringsprocesser, strategier för renmedia (WFI, PW, Clean Steam), renrum mm.

Vi kan även erbjuda effektivisering av tillverkningsprocesser/-avsnitt i enlighet med Lean och Six Sigma.

Foto: Jon Nordin

Kontakta mig

Christian Reinmar

Processteknik & kvalitetsledning

Uppsala

010-211 82 65

Maila

Kontakta mig

Johan Fransson

Processteknik & kvalitetsledning

Uppsala

010-211 82 78

Maila