Hållbarhet_600.jpg

Miljö- och hållbarhetssamordning

Miljö- och hållbarhetsfrågor är en utmaning för många idag. De är omfattande och komplexa och kräver kunskap inom många områden t ex markmiljö, utsläpp till luft och vatten, ljud, material, fukt, energi, inomhusmiljö och livscykelaspekter. Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter löpande samordning med traditionella kompetenser som arkitekt, konstruktör, VVS, el, VA, brand m fl. Bjerking besitter kunskaper inom samtliga områden.

Utifrån vår erfarenhet inom miljö- och hållbarhetssamordning kan vi hjälpa våra kunder att säkerställa att lagar och regler på nationell och kommunal nivå följs, samt att projektets övriga mål utifrån certifieringssystem eller verksamhetskrav uppnås. 

Våra medarbetare lever upp till kraven genom erfarenhet och kunskap inom miljö- och hållbarhetsfrågor kombinerat med tekniskt kunnande och utbildning för samordning enligt systemen Miljöbyggnad, Svanen, Passivhus, Green Building, LEED, BREEAM, Citylab (stadsdelar), CEQUAL (anläggningar) m fl. 

Vår tjänst hållbarhetssamordning utgår från projektets specifika förhållanden och verksamhetsmål.  Efter genomförd förstudie formuleras relevanta krav för det individuella projektet utifrån byggherrens ansvar, intressenter, gällande lagstiftning och övrig påverkan. När kraven är tydligt sammanställda är det möjligt att fokusera på de utmaningar, möjligheter och risker som är av störst betydelse och upprätta en strategi. Detta kan göras för en hel organisation, för delar av en organisation, för olika typer av projekt, en specifik målgrupp etc. 

Förutsättningar och krav ligger sedan till grund för att ta fram olika typer av program och planer med uppföljnings- och ansvarsstruktur. Bjerking arbetar med genomarbetade mallar och checklistor som anpassas för respektive kund och projekt. 

Vi kan erbjuda erfarna miljö- och hållbarhetsstrateger under alla faser i processen.