Uppsala Kv Svalan Interiör 600x400-1.jpg

Inomhusmiljö

På Bjerking arbetar vi med inomhusmiljöfrågor i ett tidigt skede vid nybyggnadsprojekt. Vi hjälper er även med inventeringar, utredningar, kontroller och åtgärder. Inom företaget finns en samlad kompetens inom området fukt och inomhusmiljö med många specialister.

byggfysik & fuktFuktsäkert byggande och fuktskador

Vi arbetar utefter Bjerkings egna fuktsäkerhetsprogram där vi hjälper byggherren att ställa krav på en fuktsäker byggnad. Som fuktsakkunnig granskar vi materialval, konstruktioner och tekniska lösningar i ett tidigt skede och under projektering. Under byggnationen upprättar vi fuktplaner, genomför kontroller och fuktmätningar för att säkerställa att byggnaden blir fuktsäker.

Vi erbjuder fuktinventering inför ombyggnationer, före garantibesiktningar eller för att statusbedöma en byggnad. Vi utreder och värderar konstruktioner med särskild risk för eller vid misstanke om fukt- eller mögelskador, vid behov bistår vi sedan med upphandling av entreprenör och med byggledning när problemen åtgärdas.

Inomhusmiljöutredning

Vi utför inomhusmiljöutredningar, eller så kallade ”sjukahusutredningar” där vi undersöker om det finns byggtekniska brister som kan påverka inomhusmiljön. När vi fått en samlad bild, utifrån brukarintervjuer och studier av ritningsdata, lämnar vi ett åtgärdsförslag. För att säkra att byggnadstekniska fel inte kvarstår bistår vi med byggledning och kontroll av föreslagets utförande.​