Huvudbild energi 600x400.jpg

Energi

Vi hjälper dig att minska energianvändningen och att därigenom hushålla med både ekonomi och naturresurser. I samverkan med olika kompetenser, VVS, El, Styr, Konstruktion och Fukt går vi igenom både klimatskal, tekniska system och brukarbeteende för att energioptimera byggnader. Allra helst arbetar vi med ett livscykelperspektiv där investeringar får betala sig över tid genom utförda energibesparingar.

Vi erbjuder tjänster som energiutredningar, miljöledning, inomhusklimatsimuleringar, livscykelanalyser (LCC, LCA), rådgivning samt kontroller av olika slag. På Bjerking finns internationellt certifierade passivhusexperter.

Energisamordning & klimatsimuleringar

Vi hjälper våra kunder att energisamordna sina projekt för alla typer av byggnader. Vi utför även de beräkningar och simuleringar som krävs för att säkerställa att ställda krav uppnås gällande energianvändning, dagsljus, solvärme, termiskklimat med mera. Det är därigenom möjligt att bland annat kontrollera om byggnaden svarar upp mot Boverkets gällande krav, eller se om det går att klara målsättningen vid till exempel miljöklassning enligt olika klassningssystem. Genom våra energi- och livscykelberäkningar kan vi vägleda till de energieffektiviseringar som är mest lönsamma i specifika fall. Våra klimatsimuleringar kan användas för att dimensionera kyla och värme eller för att kontrollera olika indikatorer i till exempel miljöbyggnad. Våra certifierade energiexperter utför även energideklarationer av byggnader och föreslår åtgärder för energieffektivisering.

 

Våra tjänsteområden:

-         Energiberäkning

-         Energideklaration

-         Energikartläggning

-         Effektbehovsberäkning

-         Passivhus

-         LCC-utredning

-         LCA-utredning

-         Klimatsimulering

-         Dagsljussimulering