Huvudbild energi 600x400.jpg

Energi

Vi hjälper dig att minska energianvändningen och att därigenom hushålla med både ekonomi och naturresurser. I samverkan med olika kompetenser inom företaget går vi igenom både klimatskal, tekniska system och brukarbeteende för att energioptimera byggnader. Allra helst arbetar vi med ett livscykelperspektiv där investeringar får betala sig över tid genom utförda energibesparingar.

Vi erbjuder tjänster som energiutredningar, miljöledning, inomhusklimatsimuleringar, livscykelanalyser (LCC, LCA), rådgivning samt kontroller av olika slag. På företaget finns internationellt certifierade passivhusexperter.

Energiberäkning och klimatsimulering

Vi utför energiberäkningar för alla typer av byggnader. Det är därigenom möjligt att bland annat kontrollera om byggnaden svarar upp mot Boverkets gällande krav eller se om det går att klara målsättningen vid till exempel miljöklassning. Genom våra beräkningar kan vi vägleda till de energieffektiviseringar som är mest lönsamma i specifika fall. Våra klimatsimuleringar kan användas för att dimensionera kyla och värme eller för att kontrollera olika indikatorer i till exempel miljöbyggnad. Våra certifierade energiexperter utför även energideklarationer av byggnader och föreslår åtgärder för energieffektivisering.

Täthetsprovning och termografering

Med hjälp av täthetsprovningar och termografering kan vi finna och ombesörja brister i klimatskalskonstruktioner. Genom termografering med en värmekamera som registrerar strålningsintensiteten på ytor som golv, väggar och tak kan brister i konstruktionen lokaliseras och åtgärdas.