Uppsala Kv Svalan Interiör 600x400.jpg

Akustik

Bjerking säkerställer en god ljudmiljö och medverkar för att förhindra att störande och skadliga vibrationer påverkar människor och byggnader i onödan.

Som akustiker anpassar vi den fysiska miljön till människans behov och krav. Vi har mångårig erfarenhet och kan erbjuda alla typer av tjänster inom akustikområdet som utredningar, projektering och mätningar.

Vi arbetar med att trygga en god ljudmiljö när till exempel bostäder, skolor och kontor ska byggas eller byggas om. Det gör vi bland annat genom medverkan vid projektering och samverkan med övriga kompetenser inom byggteknik. Vi utför även mätningar i byggnader och på arbetsplatser och tar fram förslag på lösningar av akustikproblem.

Brandlarmsprojektering