Miljo+bygg.jpeg

Miljö & byggfysik

För Bjerking är det en självklarhet att arbeta för en hållbar utveckling. Vi tar ansvar både som företag och i de projekt vi medverkar i genom våra medarbetare. Det gäller allt från bra materialval och smarta konstruktioner till energieffektiva systemlösningar där våra miljöcertifieringar säkerställer vårt arbete.

Vi medverkar till att hjälpa dig som kund att minska energianvändningen och hushåller därigenom med både ekonomi och naturresurser. Vid problem med eventuella föroreningar i mark såväl som grund- och ytvatten har vi möjlighet att med egna fältresurser med kort varsel undersöka, bedöma och föreslå kostnadseffektiva lösningar. Bjerking har också lång erfarenhet av att arbeta med radonfrågor. Finns problem när det gäller fukt och inomhusmiljön finns en samlad bred kompetens att tillgå.

Vi arbetar även med att säkerställa en god ljudmiljö och att därigenom medverka till att förhindra att störande och skadliga vibrationer i onödan tillåts påverka människor och byggnader.