Styr- och Övervakningssystem

På Bjerking ingår Styr och Övervakning i enheten VVS & Styr. Kunskapen är hög och vårt fokus är på hur tekniska installationer inom ventilation, värme och komfortkyla samverkar och åstadkommer energieffektiva fastigheter. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att hushålla med energi och använda installerade system på bästa sätt.

Vid mätning av förbrukning ska mätdata kunna följas upp för att möjliggöra optimering. Detta omfattas av teknik som vi behärskar och har stor erfarenhet av, oavsett vilket automationssystem och kommunikationsspråk du som kund väljer. Vi har erfarenheten och kunskapen att vägleda, projektera och kravställa den lösningen som är bäst lämpad för ditt projekt.

Vårt mål i alla uppdrag är att värna om vår miljö och dess resurser, samtidigt som vi är måna om mervärde och ekonomiskt resultat för dig som kund. Vi skapar säkra, smarta och användarvänliga systemlösningar som är flexibla för framtidens krav.

Vi utför projektering för nya fastigheter samt vid renovering, om- och tillbyggnad. Uppdragen är av varierande storlek och omfattning exempelvis skolor, bostadsrättsföreningar, kontor, hotell och industrier. Tillsammans har vi lång och omfattande erfarenhet av olika typer av uppdrag.

Vi tillhandahåller följande tjänster

  • Rådgivning
  • Inventering
  • Projektering
  • Granskning
  • Driftoptimering
  • Samordnad provning
  • Entreprenadbesiktning
  • Statusbesiktning
  • Installationsledning