glödtråd.jpg

Ljusdesign & belysning

Vi har under de senaste åren satsat stort på belysningsplanering. Genom ny tillgänglig forskning inom belysning har vår egen och våra kunders medvetenhet om ljusets betydelse för människan ökat. Vi erbjuder därför en samlad expertis för att kunna erbjuda ljusmiljöer som är anpassade utifrån det mänskliga perspektivet och den senaste tekniken.

Inom området belysning erbjuder vi tjänster interiört och exteriört. Vi gör analyser i tidiga skeden och belysningsprojektering från program till förfrågningsunderlag och bygghandling. Förutom projektering hjälper vi till med upphandling av entreprenader och varor samt bygg- och projektledning och besiktning. I planeringen vägs alltid funktion, kostnader, estetik och miljö mot varandra för att uppfylla vår kunds förväntningar. 

Inom området ljusdesign ingår samma ställningstagande, men där kan huvudsyftet vara att uppnå en tilltalande ljussättning och mervärden som säkerhet, en känsla av trygghet och välbefinnande. Vårt kunnande inom estetik och människans beteende och seende hjälper oss och kunden att lyfta fram också dessa, ibland förbisedda, mjuka värden i utformningen.

Vi erbjuder vårt kunnande genom hela belysningsprocessen inom arkitektonisk belysning, belysningsprogram samt infrastruktur. Vi arbetar med dagsljusberäkning, visualisering, ljusberäkning och LCC-beräkning, vilka är viktiga verktyg för att hjälpa vår kund till en minskad energianvändning och miljöbelastning. Tack vare närheten till våra övriga specialister inom Bjerking kan vi erbjuda en heltäckande och kundspecifik lösning från idé till färdig produkt, som du alltid kan räkna med är hållbar och väl fungerande, vare sig det gäller artificiellt ljus eller dagsljus.

Välkommen att besöka vår specialsajt för ljusdesign & belysning