Installationssamordning

Installation

Dagens alltmer energieffektiva och tekniskt komplexa byggnader kräver väl fungerande installationer. Vi på Bjerking har lång erfarenhet och hög teknisk kompetens inom hela installationsområdet. Vi arbetar bland annat med utredningar, samordning, projektering och besiktning inom områden som el, tele, säkerhet, energi, kyla, VVS och styr samt ljusdesign och belysning

Vi främjar ett nära samarbete med kunden och övriga tjänsteområden inom företaget. Utifrån vår erfarenhet bidrar detta till mer fördelaktiga helhetslösningar, vilket även gynnas av att våra konsulter kommer in tidigt i processen. Våra tidiga insatser påverkar också till stor del byggnadernas miljöpåverkan samt framtida drifts- och underhållskostnader.