Samhällsbuller

Samhällsbuller är ett växande problem. Buller från vägar, tåg, flyg och industrier påverkar mer och mer människors vardag. Bjerking utför beräkning och mätning av alla typer av buller.

Vi stöttar och utvecklar projekt under hela livscykeln. Från tidiga skeden via detaljplan till projektering och efterkontroll. Bjerking har en unik möjlighet att medverka vid projektering av erforderliga bullerdämpande åtgärder oberoende om det är vid källan, mottagaren eller mitt emellan.