Samhällsanalys

Bjerking erbjuder kvalificerade och nyskapande analystjänster i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen. Vi utreder förutsättningarna för en hållbar samhällsbyggnad med ambitionen att sätta pengar även på mjuka värden som ekologisk och social hållbarhet. Vi ger beslutsfattare faktabaserade och tydliga underlag för att kunna fatta realistiska och välinformerade beslut mot en hållbar framtid.

En speciell styrka är vår kunskap om Sveriges arbetsmarknad och hur människors försörjningsmöjligheter samspelar med samhällsbyggnadsprocessen. Våra experter har lång erfarenhet av näringslivsanalys, företagsekonomi, samhällsekonomiska kalkyler och värderingsmetoder.

Planering av hållbar infrastruktur och bostadsbygge

Vi kan bidra vid planering av hållbar infrastruktur och bostadsbyggande i förhållande till framtida demografi, arbetsliv, pendling, miljö och social hållbarhet. Vi levererar prognoser och jämför olika scenarier och alternativ.

Vad är realistiskt att bygga och hur ser samhällsekonomin ut?

Konsekvensutredningar av befintliga planer

Vi kan göra konsekvensutredningar av befintliga planer i tidiga skeden för att öka möjligheten att hamna rätt i slutänden. Vi kan visa hur samhällsekonomin ser ut vid enskilda åtgärder inom den gröna omställningen eller vid insatser som är tänkta att öka den sociala hållbarheten.

Är vår plan realistisk? Bör vi genomföra satsningen? Vad krävs för att vi ska nå vår målsättning? Vilka blir konsekvenserna om vi upphör med en verksamhet, i termer av förlorad samhällsnytta?

Egen analysplattform och visuell metod

Till vår hjälp har vi en egenutvecklad analysplattform och metod för att kunna kvantifiera, gruppera, prognosticera, värdera, visualisera och beskriva olika samhällseffekter tidigt i planeringen. Leveransen är så visuell som möjligt för att öka förståelsen för resultaten.