Brokonstruktion

En bro ska smälta in i miljön eller kanske sticka ut, vara estetisk tilltalande och säker. Vi har lång erfarenhet, stor kunskap om projektering och konstruktion av broar. Vi erbjuder tjänster från förstudier till bygghandlingar på allt från minsta kulvert till större broar och trafikplatser.

Huvudområdet är broar men vi gör också bland annat tunnlar, stödkonstruktioner, kajer och färjefästen. Vi har nära och givande samarbete med kunder så vi levererar vad som efterfrågas.

Exempel på tjänster:

  • Förstudier
  • Vägplan
  • Utredningar
  • Förfrågningsunderlag
  • Projektering och konstruktion
  • Bärighetsberäkningar
  • Granskning av handlingar