infrastruktur

Infrastruktur & gestaltning

Människor nyttjar dagligen den yttre miljön och ställer då höga krav på funktionalitet, tillgänglighet, säkerhet, ljussättning och estetik. En väl fungerande stadsplanering förutsätter också att det finns ett försörjningssystem för vatten och avlopp. Klimatförändringar ställer nya krav på stadsutveckling med klimatsäkrade framtidslösningar. Med vår långa erfarenhet och breda kunnande med människan i fokus jobbar vi med hållbarhet som en naturlig del i alla våra uppdrag.

Inom området arbetar vi exempelvis med planfrågor, utredningar, MKB, projektering, gestaltning, besiktning och byggledning.

På företaget har vi ett nära samarbete inom och mellan våra olika tjänsteområden för att tillsammans med dig som kund erbjuda genomarbetade helhetslösningar för vägar, gator, VA, parkmark, belysning och offentliga rum.