infrastruktur

Infrastruktur & gestaltning

Människor trafikerar och nyttjar dagligen den yttre miljön och ställer då höga krav på funktionalitet, tillgänglighet, säkerhet, ljussättning och estetik. En väl fungerande yttre miljö förutsätter också att det finns ett försörjningssystem för vatten och avlopp. Vi har lång erfarenhet och ett brett kunnande avseende dessa frågor.

Inom området arbetar vi exempelvis med planfrågor, utredningar, MKB, projektering, gestaltning, besiktning och byggledning.

På företaget har vi ett nära samarbete inom och mellan våra olika tjänsteområden för att tillsammans med dig som kund erbjuda genomarbetade helhetslösningar för vägar, gator, VA, parkmark, belysning och offentliga rum.