Besiktning vid sprängning

Omgivningskontroll & vibrationer

Med vår samlade kompetens anses vi på Bjerking idag som den mest erfarna organisationen inom området. Vi utför projekt åt bland annat entreprenörer, kommuner, konsulter, byggherrar och privatpersoner.

besiktning

Vårt arbete startar ofta med att upprätta en riskanalys för projektet innehållande vibrationsalstrande arbeten såsom sprängning, pålning och packning. Riskanalysen belyser potentiella risker i projektets omgivning, det kan vara känslig utrustning eller verksamhet, byggnader och anläggningar. Vi tar även fram ett kontrollprogram samt utreder var olika typer av mätningar, till exempel vibrationer och buller, bör utföras. I projektskedet tillhandahåller vi för- och efterbesiktningar, täthetsprovning av murade rökkanaler samt olika typer av mätningar som föreskrivits i kontrollprogrammet såsom vibrationer, buller, luftstöt och grundvatten.

Alla typer av mätningar går att följa i realtid i ett webbaserat mätsystem, något vi också har möjlighet att erbjuda våra kunder. Systemet skickar larm vid förutbestämda nivåer via sms och e-post till utvalda personer. I mätsystemet utför vi även analyser av mätdatat. Vid analyser har vi möjlighet att ta hjälp av vår sprängkonsult för att se samband mellan olika uppmätta vibrationsvärden.

I de fall då skador på byggnader och anläggningar uppkommer besitter vi kunskap och erfarenhet för att utreda orsaken till skadan. Bjerkings bredd med konstruktörer, geotekniker och ingenjörer borgar för ett säkert byggande och nöjda kunder.