Domkyrkan_drone_mindre.jpg

Mätning & GIS

Vi erbjuder ett brett utbud av mätningstjänster såsom laserskanning, inmätning, bygg- och anläggningsutsättning, precisionsavvägning, flygfotografering fastighetsdokumentation och 3D-modellering. Vi arbetar med hela kedjan från datainsamling, transformation, redigering, beräkning och lagring till presentation.

För att kunna leverera bästa möjliga produkt till kunden strävar vi alltid efter att ha de senaste programvarorna och utrustningarna. Vår moderna instrumentpark innehåller idag totalstationer, GNSS-mottagare, laserskanners, drönare (UAS) och precisionsavvägare. Alla medarbetare arbetar med hela flödet såsom att samla in, beräkna, bearbeta samt redovisa och leverera data.

Inom GIS erbjuder vi GIS-analyser och utredningar, design och datamodellering, förvaltning, datakonvertering, publicering och spridning av insamlad geografisk data samt GIS-samordning vid införande av GIS i en organisation. Vi har erfarenhet av att driftsätta och hantera geografiska databaser både internt och externt.

Vi upprättar och vidareförädlar situationsplaner, gravkartor och markskötselritningar samt kan även erbjuda nytt högupplöst ortofoto efter önskemål. 

På Bjerking nyttjar vi själva de lösningar och den teknik som vi förespråkar till våra beställare. Därför kan vi stolt visa upp vår egen produktionsmiljö som den viktigaste referensen. Vår samlade kompetens, breda kunskap och långa erfarenhet gör oss unika på marknaden.

Kontakta mig

Susanne Uppströmer

Mät, GIS & geoteknik

Uppsala

010-211 81 93

Maila

Kontakta mig

Lennart Berg

Mät, GIS & geoteknik

Uppsala

010-211 80 63

Maila


Relaterade tjänster